Historie

 

Translatørservice AS ble etablert i Stavanger i 1979.
 

Virksomheten ble først basert på fast ansatte oversettere, først i Stavanger, og senere også i Oslo (1980) og Bergen (1983).
 

Virksomheten med fast ansatte oversettere nådde en topp på begynnelsen av 1990-tallet. Translatørservice AS vant da anbudskonkurransen for hovedavtalen for oversettelser til OL på Lillehammer i 1994. Translatørservice AS var også det største private språkselskap som ble benyttet av Utenriksdepartementet i forbindelse med EU- og EØS-forhandlingene samme år. På et tidspunkt hadde selskapet 20 fast ansatte, hvorav 12 var statsautoriserte translatører i engelsk, fransk og tysk. Fra 2000 til 2002 var vi fast leverandør av oversettelser til Justisdepartementets sivilavdeling, og alle underliggende domstoler og embeter. Dette har vært med å øke vår kompetanse på juridiske oversettelser betraktelig.
 

Norges nei til EU i 1994 førte til at det ikke lenger var mulig å basere driften på en stor stab av fast ansatte oversettere. Den teknologiske utviklingen hadde nå også medført at det var mulig å knytte til seg en stor og høykompetent stab i hele verden via Internett og videokonferanser. Det var heller ikke nødvendig å ha kontor flere steder i Norge for å opprettholde kontakten med våre kunder, og virksomheten ble derfor igjen konsentrert til Stavanger.
 

Translatørservice AS framstår i dag som et moderne selskap, godt tilpasset dagens tøffe konkurranse på markedet. Vi har nyoppussete kontorer i sentrum av Sandnes, med en språklig kompetent kjernestab, og en usedvanlig velutviklet webstab.

Oversikt ove gamle korrekturtegn
Språk skaper mange diskusjoner - illustrasonsbilde